No. 27

The bridge at Podolí
Poledník viewing tower (1315 m. a. s. l.)
Velký Javor – Großer Arber (1456 m. a. s. l.)