No. 30

Projekt ze studentské architektonické soutěže Xella 20. ročník – 2015

(DŮM A POUTNÍ MÍSTO U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA, PRAHA – STARÉ MĚSTO, FRANTIŠEK).

Zadání

Navázání na genia loci řešené lokality a na odkaz světců, kteří zde působili.
Vytvoření urbanisticky a architektonicky zajímavého komplexu poutnického domu a místa setkávání celoměstského a mezinárodního významu. Důraz by měl být kladen především na citlivé zasazení tohoto komplexu do kontextu a panoramatu města.

Projekt získal Cenu časopisu Stavebnictví a interiér.