No. 03

Soutěž Liapor 2009 (více – strana 7).
Ocenění – Cena za architekturu